Om Smedjan

Om Smedjan

Om sitt arbete och sin stil säger Pablo att han försöker hitta en smäckrare och skirare form i materialet än vad som är vanligt i ”allmogesmide” Han inspireras mycket av den amerikanska smideskonsten samt av skulptörer som t.ex. Giacometti. ”Jag vill att man skall uppleva kontrasten mellan form och material.” säger Pablo om sitt smide. ”Dessutom vill jag att man skall kunna förnimma järnets smak och lukt och yta när man håller i mina grejor. Ja, man skall uppleva det med alla fem sinnena.” Själv kan han bli sittande med ett alster långa stunder och bara ”känna” det rent fysiskt och njuta av förmånen att få jobba med järnet. En annan inspirationskälla är hojbyggare som ofta är duktiga på design och form och har öga för unika lösningar.

Historia

Pablo von Eckardstein föddes i Stockholm 1957. Efter ett långt yrkesliv som diversearbetare, de senaste 17 åren inom Posten, bestämde han sig för att sadla om och påbörjade en konstsmides-utbildning på Smedja Volund i Skärhamn på Tjörn 2003. Ett års utbildning kröntes med arbetet på gesällprovet som granskades i Stockholm i september 2004.Gesällbrevet delades ut i april 2005 och en månad senare förärades han vid utdelningen av ”Årets Gesäll” i Östergötland ett hedersomnämnande av Östergötlands Hantverks-förening som ”Årets orginellaste gesäll”

Efter genomgången utbildning startade Pablo en egen konstsmedja- ”Smedja Järneken”. I samband med det fick Pablo kontakt med Göta Kanalbolaget som hyrde ut de fastigheter som fram till 2009 inhyste ”Smedja Järneken”.
Då blev lokalerna för trånga och en ny smedja installerades i gamla plantskolans kylrum i Trädgårdsföreningen i centrala Linköping.
Samtidigt startades Formgivarkollektivet Sandbäcksgatan 2 A – som också är adressen till smedjan.

Om produktionen

Pablo utför i huvudsak beställningsarbeten. Han tillverkar allt från ölöppnare till stora järngrindar och räcken på beställning. Ofta har kunderna en vag idé om vad de vill ha och Pablo skissar och kommer med förslag utifrån miljö och byggnadsstil på byggnader i anslutning till det som skall tillverkas. Ibland har kunderna redan färdiga ritningar på arbetet. Oavsett vilket går det utmärkt att höra av sig till Smedja Järneken.

Utöver detta tillverkas även bruksföremål och skulpturala alster till försäljning och utställningar

Andra aktiviteter

Pablo leder även kurser i smide och då helst helgkurser.
Vid regelrätta kurser deltar maximalt 4 elever för att upplevelsen och handledningen skall ha så hög kvalitet som möjligt. Ock för att alla deltagare skall ha tillgång till eget 100-kilos städ och egen ässja.
Är du intresserad så sänd ett mail med kontaktuppgifter så sätts du upp på en lista, När tillräckligt många namn inkommit (ca 10 ) så presenterar jag ett par datum.

I smedjan arrangeras också företagsaktiviteter. Ett exempel är smides-demonstration eller ”pröva-på”tillfällen med möjlighet att duka upp för efterföljande bit mat. Medhavd eller så ordnar smedjan detta. Eller varför inte ge bort en heldag med smeden i 50-årspresent till exempel. Har ni egna förslag så tveka inte utan hör av er till Pablo så kan ni tillsammans utarbeta ett koncept.